domů  

www.moravska-vlajka.eu

a moravský separatismus

 

Zajisté velkou zásluhou kampaně Moravské národní obce (MNO) a politické strany Moravané (PSM), což jsou, co si budeme namlouvat, stále jedni a titíž lidé, se po Moravě šíří názory, že by Moravanům bylo lépe nejen v samosprávné Moravě, ale dokonce v samostatném státě. Propagátoři této myšlenky dělení Moravy od Čech tu přitom poměrně umně využívají naší současné ekonomické situace. Snaží se také vytvořit iluzi, že všichni obyvatelé historické Země moravské jsou v tomto s nimi zajedno. Otázka potřeby či nepotřeby samosprávy nebo samostatnosti Moravy ale není předmětem těchto stránek.

 

 

Snahy o deviaci od české státnosti

 

O nekalých a Moravu dehonestujících praktikách těchto propagátorů ¨samostatné¨ Moravy se na těchto stránkách ale dočtete. Vše se totiž točí hlavně okolo jejich symbolu, ¨moravské¨ vlajky, kterou se snaží cpát kde mohou, a už i dětem do učebnic a na hračky.

 

Za přečtení tu určitě stojí názor historika a publicisty Petra Schnura, kterého ve svém článku psaném původně pro nás (Za Moravu, o.s.) cituje historik dr. Růžek

 

 

Snahy o prosazení samosprávy

 

PSM jako politický subjekt má ve svém programu prosazení samosprávy Moravy. Ale je to skutečně ¨jen¨ samospráva, čeho zde chtějí docílit? Naštěstí pro nás, kdo jim zrovna toto moc nevěříme, a navíc třeba i ctíme odkaz Masaryka, si v PSM/MNO zatím vedou jako sedláci u Chlumce.

 

MNO, ač si její členové zakládají na tom, že je striktně apolitická, pro PSM skrytě shání voliče. A to tím, že přesvědčují starosty na Moravě, aby na každoroční výročí Věrozvěstů vyvěsili ¨moravskou¨ vlajku. Tvrdí o ní, že v žádném případě není symbolem jakéhokoliv politického cíle. Většina členů PSM je zároveň zapojena v šíření těchto vlajek pod hlavičkou MNO. Navíc, poprvé tato vlajka spatřila světlo světa na sjezdu polit. strany Moravané v září 2007 v Kojetíně. Budeme jim věřit?

 

MNO takto zneužívají lásky lidí k rodné Moravě. Vybízí starosty aby projevili svou lásku k domovině vyvěšením vlajky o níž tvrdí, že je to historická zemská vlajka. Přitom jim předkládají materiály s vykonstruovanými ¨fakty¨ z historie Moravy a jejích symbolů.

 

 

 

Proč symbol odlišný od symbolu na státním znaku?

 

Proč si tito ¨zástupci¨ Moravy vybrali k propagaci tento symbol, zcela odlišný od toho, který Morava nosí od dob krále Přemysla II. Otakara?

 

Symbol Moravy, bílo-červeně šachovaná orlice na modrém poli pochází z přemyslovské, tedy české symboliky. To našim odpůrcům české státnosti asi vadí jen o něco málo méně než fakt, že moravský symbol je na státním znaku ¨českého¨ státu a symbolech toliko nenáviděných krajů, které nerespektují zemské hranice Moravy.

 

 

 

 

 

Ne všichni, kdo mluví o Moravě, sdílí názory s těmito ¨moravisty¨

 

Ne všichni ¨bojovníci za Moravu¨ si myslí, že je nezbytné plivat po všem českém, natož pak nadále dělit to, co ještě zbylo z Masarykova Československa. Ano, lidi mají dost politicko-ekonomických keců a chtěli by změnu. Kdo ale může s určitostí říct, že zrovna odtržení Moravy od Čech by prospělo komukoliv, zejména pak Moravákům samotným? Jedině nedoukové z řad ¨moravistů¨, co se nám už dekádu snaží podstrkovat jakousi žluto-červenou ¨vlajku Moravy¨.

 

Naštěstí jsou tu i tací ¨náruživí Moraváci¨, co se od ničeho dělit nepotřebují. Jsou to ti, kteří se cítí doma v Praze, Budějcích či Hradci, nebo ve Varech. Ale přece jen o trošku lépe v Brně, Olomouci, Znojmě či třeba v Břeclavi. Jsou to ti, co žluto-červené mapy Moravy, když už jsou někde malovány, alespoň vyplní namodro. Proč? Aby měla Morava svoje barvy, ty samé, co jsou na státním znaku naší krásné země, a ne ty separatistické. Barvy, které Morava hrdě nosí od pol. 13.století.

 

Každý se cítí doma někde jinde. A tak, jako Pražanovi nebudeme vyčítat, že je separatista, když řekne, že je z Prahe, nebo Jihočechovi, že je z jižních Čech, nebo Čechovi, když řekne, že je z Čech, nebudeme Moravákovi či Moravanovi podsouvat, že je separatista, když řekne, že je z Moravy. Nebo, když třeba namaluje mapu republiky s vyznačenými historickými zeměmi.

 

I když historické země dnes na mapě nenajdete, nemůžete mít za zlé lidem, že si je ještě pamatují. Ba co víc, že k některé z nich cítí více, než k jiné. Schovávat hlavu do písku před historií může jen opravdový blbec. A vyčítat někomu lásku k domovu? To raději nebudu psát.

 

''Pocit vztahu k historické zemi je, jak známo, u Moravanů vypěstován daleko silněji než u lidí žijících v Čechách.''

PhDr. Vladimír Růžek, historik

 

Nelze už ovšem tolik vyčítat tomu, kdo slyšel o těch, co chodí po Moravě s vlajkami připomínajícími spíše hitlerovské Německo než Moravu, a melou o samostatné Moravě kde můžou, že si pak o jakékoliv sebelépe míněné zmínce o Moravě myslí své. Ale je třeba se snažit vysvětlovat.

 

Odkazy na ¨normální¨ Moraváky, co si nemyslí, že je třeba cokoliv rozbíjet.

 

http://moja-morava.cz/

 

http://www.zamoravu.cz/

 

 

 

 

 

 

MORAVA