domů

 

 

www.moravska-vlajka.eu

a vlajka Moravské národní obce (MNO) - pokračování

 

 

Téma žluto-červené vlajky, co o ní pár pomatenců na Moravě stále tvrdí, že je moravská, dokonce historická, se už dostalo do nejednoho plátku. Novináři tam většinou poctivě oddělují zrno od plev a otiskují plevy, jak říká klasik. Píší ani neví o čem, ale co hlavně, slepě papouškují hlouposti, které jim navykládají dobráci z MNO s jediným záměrem, udělat si co možná největší reklamu.. Zasvěcený (natož pak odborník) se nestačí divit nad kreativitou těchto z MNO ve vymýšlení si historických událostí.

 

 

 

Proč toto všechno? Proč tito ¨propagátoři¨ Moravy šíří ahistorickou vlajku a to navíc všem historikům natruc? K čemu mají zapotřebí prosazovat toliko kontroverzní zlatou v šachování moravské orlice? Od koho či čeho se chtějí odlišit tímto symbolem zcela odlišným od toho, který Morava hrdě nosí od pol. 13. století?

 

 

 

Když se ale nakonec někde přece dostane na slova historika, mají v MNO skutečný problém. Jejich vzdušné zámky se pak doslova sunou k zemi. To pak začnou v MNO kopat jak zběsilí, řeknou o odborníkovi, že zas takový odborník není, že oni mají lepší, posílat mu urážlivé emaily se slovy, že dostane do řepy... a upravovat jeho výroky. No, jen si zkuste dnes, po těch letech co MNO  ¨úřaduje¨, oslovit historika a začít o Moravě. Pokud mu včas nevysvětlíte, že rozhodně nejste ze ¨žluto-červené¨ frakce, nebude se s vámi vůbec bavit.

 

 

Moravská orlice na státním znaku

 

Dalo mi tedy celkem práci najít historika odvážného natolik, aby se nebál útoků ¨moravistů¨ a napsal článek o moravských zemských barvách.

 

I když k tomu, abychom si zjistili jak moravská orlice vypadá, historika nepotřebujeme. Zde nám velmi dobře poslouží třeba ¨zcela obyčejný¨ Velký státní znak. Pro ty méně všímavé jedince tu dodám, že v druhém poli tohoto čtvrceného znaku (tedy v pravé horní čtvrtině) je zobrazena moravská orlice - symbol historické země Moravy.

 

Tuto orlici máme zobrazenu také na znacích a praporech krajů, které mají co dělat s Moravou. Tutéž, mimochodem, Morava nosí od 13. století. Jen kraj Jihočeský, kterého část také náleží Moravě, ji tam nemá. Ale to je dlouhá historie. Ještě o poznání delší historie pak provází onu orlici patrně nakaženou žloutenkou ve čtvrtém poli (tom nejméně důležitém) na praporu Jihomoravského kraje. Jak píše pan dr. Štarha, historik a archivář, a asi největší odborník na moravskou symboliku, poprvé v historii, paradoxně až půlstoletí po zániku Moravy, dostala moravská vlajka právní základ. A to právě udělením znaků a vlajek krajům v letech 2002 - 2003. Více zde.

 

Není se co divit sprostému lidu, že naletěl dobrákům z Moravské národní obce. Ještě před rokem jsme my laici informací o historii vlajek či Moravy samotné moc neměli. Tak se lidi nechali doslova krmit nesmysly, které vymýšlí tým MNO pod vedením zneuznaného rádoby historika Mgr. Studeníka.

 

Jak se stavíte k iniciativě Za vyvěšování moravské vlajky, kterou zaštiťuje Moravská národní obec?

Přiznám se, že jsem ji zaregistrovala až díky tomuto rozhovoru, přestože jsem se narodila na Moravě, a přestože je mi blízké zemské uspořádání. Vždycky si uvědomuji, kde jsem v Čechách a kde na Moravě, což je dneska už zcela překryto tím současným uspořádáním. Možná je to také tím, že dělám církevní dějiny a diecéze jsou v podstatě to jediné, co ještě reflektuje zemské hranice. Takže i díky tomu si uvědomuji, kde je Morava a kde už jsou Čechy, Na druhé straně některé moravské hnutí a hlasy jsou už od roku devadesát v rukou lidí, kteří mi blízcí nejsou.

 

Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D., katedra historie na olomoucké univerzitě

 

 

Starostové skočili na špek

 

Věřte totiž nebo ne, v MNO nevynakládají tolik energie při vymýšlení těch svých hloupostí jen proto, že se jim žlutá, tedy zlatá, líbí více než stříbrná, bílá. Hloubku celé problematiky však bohužel vidí jen ten, kdo ji vidět chce. A zcela  tedy chápu takového starostu velkého města, nebo malé dědiny, že nemá čas číst o historii, když za ním příjde slušně vystupující paní z MNO s výzvou, aby dokázal svoji lásku k rodné Moravě a na den Věrozvěstů vyvěsil vlajku Moravy.

 

Starosta není historik, jako třeba kastelán, který ví jakou vlajku vyvěsit jako moravskou, když na věc přijde. Na majestátném Pernštejně či na Veveří vlají moravské vlajky celoročně. Samozřejmě ne žluto-červené. Takový kastelán by se zástupci MNO vyběhl sviňským krokem. I s tou slušně vystupující paní.

 

¨Hrdě se hlásím, k tomu že žiju na Moravě, kterou pojímám ve všech historických souvislostech a považuji jí za svoji domovinu. I přes to nad kunštátským zámkem moravská orlice vlát nebude, a tím mám na mysli bílo - červeně šachovanou orlici v modrém poli, nikoliv žluto - červenou vlajku ahistoricky prosazovanou MNO, neboť kunštátský zámek byl v držení české zemské šlechtické rodiny severobrabantského původu a nad kunštátským zámkem vždy vlála vlajka rodová, popřípadě vlajka císařského habsburského domu. Plně však podporuji vyvěšování vlajky na kunštátské radnici, což pan starosta s hrdostí činí, tak i na radnicích moravských měst a obcí.

 

Srdečně zdravím z Kunštátu

Radim Štěpán
kastelán SZ Kunštát¨

 

 

 

Se znakem, nebo bez?

 

Propagovat Moravu lze mnoha rozličnými způsoby. Pokud se ale rozhodnu užít k tomu vlajku Moravy, neměl bych za ni pokládat něco, co se na Moravě nikdy nepoužívalo. Lidé z Moravské národní obce lžou, a to bohužel i starostům a zastupitelům když tvrdí, že tato vlajka byla na Moravě používána už v 19. století. Nepoužívala se. Tuto vlajku s pokaženým moravským znakem uprostřed začali dobráci z MNO alias polit. strany Moravané používat až celkem nedávno. A to poté, co se jich na demonstraci v Praze Pražané ptali, proč při skandování ¨Nejsme Češi!¨ mávají vlajkou Prahy. Tak na bikolóru v MNO ¨připleskli¨ znak Moravy, a pokazili jej žlutou barvou. Nevím jak to dělal doc. Bárta aby se mu v Praze nesmáli, že demostruje proti pragocentrismu s pražskou vlajkou v ruce. Ale ještě  jeho rakev byla přikryta žluto-červenou vlajkou bez znaku.  Tedy tou, jež oficiálně od roku 1891 používá naše stověžatá Praha.

 

 

Dvě zcela odlišné vlajky

 

V MNO se můžou přetrhnout aby dokázali, že tato žluto-červeně podélně pruhovaná vlajka byla užívána hojně a dlouho alespoň bez znaku. A všude píší o obou verzích jako o totožné vlajce, aby mátly nezasvěcené. Že to není jedno zda se znakem, nebo bez, to nám dokládá například dr. Müller, další uznávaný historik. Mimochodem, je celkem legrační si porovnat co pan doktor o tomto tehdy napsal, a co z toho v MNO uveřejnili jako jeho slova..

 

Je taky docela škoda, že se pan doktor ve své expertíze nezmínil o tom, kým a hlavně proč byla tato vlajka (bez znaku) v 19. století používána. Dokladů o užívání této vlajky u nás opravdu moc není. Proslýchá se, že tato vlajka vznikla tím, že němečtí Moravané přebarvovali horní bílý pruh české bikolory (shodné s vlajkou Polska) na žluto. Podle fantasmagorů z MNO ji vymyslel A. V. Šembera. Rádi taky při tomto zdůrazňují, že to byl Čech. Celá tato zábavná historka vznikla patrně jen proto, že jazykotepec Šembera kdysi psal o moravských zemských barvách.

 

 

Plivání po odkazu Masaryka

 

Veškeré doklady o užívání žluto-červené bikolory (bez znaku), které MNO tak pracně nashromáždili, museli hledat v Rakousku. U nás totiž žádné nenašli. A najít nemohli. Kromě snad nějakých zmínek o tom, jak si hraběnka Gertruda von Güberlich aus Brünn posteskla, že už nikde nevyvěšují moravské žluto-červené vlajky, protože vzniklo Československo. Nebo našli fotokopie různých německy popsaných obrázků, u kterých je občas opravdu nejisté, zda se zde nejedná spíše o práci zručného grafika, než o autentický doklad. Ale co na tom? I kdyby toto byly autentické doklady, celá věc jen odkazuje na to, že tyto barvy prosazovali lidé, kteří chtěli mít Moravu německou. Česky popisované obrázky moravských barev či moravské vlajky dle rakouských představ nejsou k dispozici. A budou tak leda z dílny grafiků MNO.

 

 

Barvy nejsou vlajka

 

Jak píše dr. Štarha v jiném článku, Moravě nebyla nikdy vlajka přidělena. Žádná. Tedy ani tato žluto-červená. Víme však, že není snadné zabránit partě bláznů, aby si vymyslela vlajku, nazvala ji třeba historickou vlajkou, a chodila s ní po Moravě. A tak nemůžeme vyloučit ani to, že tenkrát za Rakouska někdo po Moravě chodil s vlajkou, tou samou, která se paradoxně tehdy v roce 1891 stala také vlajkou města Prahy. Máme pouze doklady o užívání barev. Na výložkách uniforem, na dekoracích při oslavách a pod. V MNO si ale rádi tyto dva pojmy pletou, aby měli více důkazů o používání té jejich vlajky.

 

Celý tento kolotoč o zlaté (na vlajce žluté barvě) na Moravě začal u onoho nechvalně známého privilegia Fridricha III. ze sklonku roku 1462. Fridrich, kterému v MNO přátelsky říkají ¨Bedřich¨, se musí v hrobě chechtat až se za břicho popadat, pokud vidí, kolik zmatků ještě dnes způsobuje tento jeho kousek pergamenu v hlavách diletantů v MNO. Český král Jiří, tehdejší svrchovaný vládce nad Moravou, toto privilegium smetl ze stolu. Věděl totiž proč. Ale v MNO to asi nevědí. Ovšemže vědí. Jen o tom takticky mlčí a mávají dál fanglemi úhlavních nepřátel svých otců.

 

Na konci 19. století byla v zemích Koruny české situace zcela jiná než za krále Jiříka. Morava už byla tehdy plná Němců, i Moravský zemský sněm v září 1848. A tak mají v MNO opět o co opírat tu svoji chorou ideologii. O tom, že císař František Josef II. rozhodnutí sněmu o změně moravských zemských barev nepodepsal, materiály MNO opět takticky mlčí. Naši milí němečtí krajané si na zlatou museli počkat až na rok 1915. A bratři v MNO spolu s nimi.

 

 

Vlajka jako zástava politické strany

 

Vlajku, kterou tu označujeme jako vlajku MNO, však původně představil zcela jiný subjekt. Byla to politická strana Moravané (PSM) na svém sjezdu v Kojetíně v září 2007. V médiích se MNO neustále ohrazují proti nařčením z toho, že jejich vlajková činnost má politické cíle. Budeme jim věřit? Měli by jim věřit zástupci měst a obcí, když tu jejich pavlajku vyvěšují? Já bych jim to nevěřil. Už jen proto, že drtivá většina členů MNO je zároveň i členy PSM.

 

Všichni podporovatelé této žluto-červené nákazy na Moravě se sjednocují pod hlavičkou jakéhosi kulatého stolu, kde se samonazývají zástupci Moravy. Jak se můžete dočíst třeba na stránkách MNO, dne 17. prosince 2003 si v Brně, u nějakého kulatého stolu, zvolili náčelníka. Není jim nikdo jiný, než předseda PSM ing. Milan Trnka.

 

 

Český král stál u zrodu moravské orlice

 

A to bude asi důvodem celého tohoto cirkusu ohledně moravské vlajky. Z historických pramenů víme, že to byl český král Přemysl Otakar II., kdo se zasloužil o vznik moravského symbolu, který Morava (vyjma tří let mezi r. 1915 a 1918) hrdě chová dodnes. Oleje do ohně tu přilévá další z historických faktů uveřejněný dr. Píchou. První písemná zmínka o moravské vlajce je zmiňována (boužel pro Moravu) opět v souvislosti s českým(!!) králem shora jmenovaným.

 

Tak zvaní ¨moravisté¨ si jednoduše umanuli, že područí českému bylo na Moravě dost, že činy Přemyslovců vedoucí k posbírání trosek Velké Moravy v 11. století byly ilegální.

 

 

Zrádce Moravy

 

Patrně nejsem dostatečně hrdý Moravan, abych tyto pohnutky ¨vlastní krve¨ v plné míře chápal a pověsil si z okna žluto-červenou vlajku s vyžloutlým znakem Moravy. Asi taky proto mě ¨ti praví Moravané¨ označují za zrádce a rozbíječe Moravy. Dokonce mi jeden z nich nedávno napsal, že po vzniku samostatné Moravy budu postaven ke zdi a zastřelen :O))

 

Ještě štěstí, že nejsem na Moravě. Tito ¨echt¨ Moravané mě chtějí zastřelit, zatímco ti, co pro Moravu zrovinka tolik nehorují, mě označují za moravského separatistu.

 

Už pro mé vlastní dobro by se někteří lidé měli naučit více číst a chápat souvislosti.

 

-pmj-

 

 

 

MORAVA