domů  

www.moravska-vlajka.eu

a malý manuál pro sdělovací prostředky

 

 

Rozhodně nelze nic zazlívat našim novinářům, kteří stále dokola píší o úspěších Moravské národní obce (MNO) s jejich ¨moravskou¨ žlutočervenou vlajkou. Jak mi totiž mnozí redaktoři sami potvrdili, oni mnohdy nemají tušení o pravém stavu věcí této skryté ideologie moravského separatismu. Že těmito živlům takovými články, které ¨pouze¨ informují dělají jen zbytečnou reklamu, si však možná už mnozí z nich uvědomili.

 

Vizte také: Stručný přehled fabulací šířených Moravskou národní obcí

                  Odborná doporučení ve věci moravské vlajky

 

 

1. Politické cíle

Dnes již patrně jen s velkými obtížemi nás, ale hlavně starosty, budou MNO přesvědčovat o tom, že jejich vlajková iniciativa nemá pranic společného s jakýmkoliv politickým tématem. Vlajka, kterou MNO šíří, tedy ona žluto-červeně podélně pruhovaná s pokaženým znakem Moravy uprostřed, je zástavou politické strany Moravané (PSM). A to oficiálně od září 2007. Víme také, že mnozí členové MNO jsou zároveň členy PSM. Všechny ¨moravistické¨ organizace šířící tuto pavlajku jsou sdruženy pod tzv. Moravským kulatým stolem. Jeho představeným je od 17. prosince 2013 bývalý předseda shora jmenované polit. strany PSM ing. Milan Trnka. Mnozí představitelé ¨apolitické¨ MNO také hojně publikují články o politických tématech Moravy. V nich se ale samozřejmě k členství v MNO nehlásí.

 

2. Skrytý separatismus

Obavy z toho, že za aktivitami ¨moravistů¨ se žlutočervenou vlajkou stojí skryté politické cíle a snahy o separaci Moravy od zbytku republiky vyjádřil například renomovaný historik dr. Růžek ve svém článku otištěném v časopise Veřejná správa. Fakt, že tito ¨moravisté¨ šíří po Moravě symbol odlišný od toho, který Morava nosí od pol. 13. století a který je i součástí např. státního znaku, těchto obav zrovna nezbavuje.

 

3. Revolta proti české státnosti

Šíření těchto ahistorických symbolů je dle všeho revoltou MNO proti české státnosti a pliváním po odkazu Masaryka. Tuto hypotézu umocňuje i několik faktů. Státní znak obsahuje korektní znak země Moravské. Ten pochází z přemyslovské, tedy české symboliky. Verze znaku z MNO, tedy orlice se zlato-červeným šachováním má původ v kontroverzním a neplatném privilegiu římskoněmeckého císaře Fridricha III. ze sklonu roku 1462, jenž bylo Moravě uděleno navzdory českému králi Jiřímu jako symbol snah o vliv německé říše na Moravě, tedy oddělení Moravy od Čech. První známé písemné svědectví o existenci moravské vlajky je v souvislosti opět s českým králem Přemyslem II. Otakarem. To se v MNO asi taky moc nelíbí.

 

4. Zarputilost ¨moravistů¨

Značné podezření z toho, že tu nejde jen o propagaci Moravy budí i ona zarputilost šiřitelů tohoto žluto-červeného symbolu. Nelze prostě jen tak věřit tomu, že pouhý patriotismus žene tyto lidi k tomu, co tu už téměř dekádu dělají.

 

5. Falšování historie

Materiály MNO o historii šířené zejména mezi starosty jsou plné fabulací a nesmylů. Ve skutečnosti si členové MNO zacpávají uši před názory odborníků a označují je za nepřátele Moravy či dokonce lháře.

 

6. Zneužívání jmen odborníků

Nejednou jsme členy MNO přistihli při veřejném zneužívání jmen odborníků na historii ve snaze uspět v jejich činnosti.

 

7. Urážky historiků členy MNO

Víme hned o několika případech, kdy byli odborníci za svá vyjádření proti aktivitám MNO jejími členy hrubě uráženi. Dokonce přímo předsedou MNO ing. Krábkem.

 

8. Moravské symboly v médiích

Zde je možné nalézt několik článků, které se zabývají tématem více do hloubky.

 

9. Hlouposti podstrkované novnářům

Bylo by fantastické, kdyby si novináři ověřovali u odborníků alepoň fakta z historie, které jim ¨odborníci¨ z MNO dávají. Zabránilo by se tak zbytečnému šíření nesmyslů.

 

10. Odborná i laická veřejnost je v zásadě proti této kampani

Celá odborná veřejnost, ne jen její část jak nepravdivě tvrdí v MNO, se vyslovuje zásadně proti šíření žlutočervené vlajky s ¨polepšeným¨ znakem Moravy uprostřed jako vlajky Moravy. Všechny nám známé expertízy za dnes nejvhodnější vlajku Moravy označují na modrém listu bílo-červeně šachovanou orlici se žlutou zbrojí a korunou. MNO navíc klame tím, že označuje za odborníky, tedy ty, kteří mají do otázky symbolů co mluvit. právníky nebo zaměstnance státní správy.

 

11. Křivda na naše hlavy

Za naši aktivitu, šíření názorů odborníků a snahu o zastavení této žluto-červené demagogie na Moravě jsme členy MNO označováni za lháře, podvodníky a zrádce Moravy. Naproti tomu však, v očích nezasvěcené veřejnosti v Čechách, ale i na Moravě, jsme lidmi zcela neprávem pokládáni za součást těchto ¨moravisticko¨- separatisticých sil.  http://moja-morava.cz/

 

 

Mnohem více informací na toto téma naleznete na stránkách  moravska-vlajka.eu

 

 

 

 

 

MORAVA