domů

 

barvy a vlajka dle MNO

hlouposti starostům 2013

hlouposti starostům 2014

otázky prý kladené do MNO

článek Mgr. Svobody

 

 

 

 

 

www.moravska-vlajka.eu

a fabulace o historii z Moravské národní obce (MNO)

 

Ano, na sklonku roku 1462 císař Svaté říše římské Fridrich III. Habsburský (vládl 1440-1493) skutečně udělil Moravě a Praze privilegium, které ¨povýšilo¨ stříbrnou v jejich symbolikách na zlatou. Bylo to za pomoc Čechů a Moravanů při potlačení vzbouření rakouských stavů. Obě privilegia však zůstala jen císařovým prázdným gestem. Fridrich totiž neměl do záležitostí Koruny české co mluvit. Pro Prahu schválil zlatou až nástupce tehdejšího českého krále Jiřího z Poděbrad Vladislav Jagellonský v roce 1477.

 

Pro Moravu toto privilegium nikdy schváleno nebylo. A i kdyby nakrásně bylo, Fridrichova erbovní listina, jak se pergamenu privilegia také říká, ve skutečnosti ani nehovoří o žádném konkrétním znaku. Pouze povoluje užívat zlato-červeně šachovanou orlici, jako paralelní symbol k symbolu vládce Moravy, tedy českého krále.

 

Co víc, znak moravského markrabství listinou Fridricha III. změněn ani být nemohl, i kdyby její obsah změnu výslovně povoloval. Protože v té době ještě neexistoval. Symbol Moravy - v modrém poli stříbrnočerveně šachovaná orlice se zlatou korunou a zbrojí - byl tehdy majetkem markraběte a krále Jiřího. Ten jediný jej směl používat i popřípadě měnit.

 

Pouze v představách pomýlenců z MNO je privilegium z roku 1462 platné a moravská orlice nevkusně nažloutlá. Fridrich, kterému v MNO říkají tak přátelsky ¨Bedřich¨ se dnes musí v hrobě chechtat až se za břicho popadat když vidí, kolik zmatku v hlavách diletantů z MNO ještě dnes působí jeho kousek pergamenu. Více zde

 

Obrázek níže, který je výřezem z dokumentu ze stránek MNO byl patrně snahou ¨odborníků¨ z MNO zamyslet se nad tím, proč pro Prahu privilegium Fridricha III. nikomu z odborníků nevadí, zatímco ve vztahu k Moravě je předmětem tolika ¨rádobyodborných¨ diskuzí.

 

 

 

 

Červeně, jako na základní škole, jsou vyznačeny naše korektury materiálů z dílny Moravské národní obce. Korektury byly ¨posvěceny¨ panem historikem a archivářem, pracovníkem Moravského zemského archivu v Brně.

 

 

MORAVA