vlajka-moravy-premyslova

Vítejte na stránkách moravska-vlajka.eu 

Stránky jsou pod dohledem předních historiků a České vexilologické společnosti

 

Posláním těchto stránek není propagace vlajky Moravy, jak by se Vám mohlo zdát. Občanské sdružení Za Moravu, o.s., provozovatel těchto stránek, také nevzniklo za účelem šíření moravské vlajky. Nemyslíme si totiž, že vlajka je to, co Morava dnes potřebuje. Rádi bychom tu ale předávali informace o symbolu Moravy které máme těm, kdo mají v tomto jiný názor.

 

Tyto stránky byly nedávno napadeny hackerem. Napadeny byly troje webové stránky s moravskou tématikou, jediné z dvou desítek, které spravuji. Chtěl bych tímto důrazně upozornit své přátele s jednou půlkou zadnice žlutou a druhou červenou, že se v takovém případě může jednat o trestný čin a já napříště nebudu váhat s tím, oznámit vše policii!   

Pavel M. Josífek, správce webu

 

 

“Moravská vlajka neexistuje stejně jako neexistuje právní subjekt (země Morava), který by mohl tuto vlajku užívat. Jestliže nebyla právnímu útvaru, který před rokem 1949 existoval, příslušným nadřízeným orgánem (králem, císařem, presidentem nebo pověřeným ministrem) udělena, právně neexistuje. V povědomí občanů Moravy však existuje již staletí, i když byla odborně popsána až po zániku země jen v žerďové čtvrti vlajek čtyř a ve vlající části jednoho současného kraje.”  Dr. Ivan Štarha, historik Více zde

 

toneni-moravska-vlajka-uvodKrátký výňatek z dopisu našeho obč. sdružení předsedovi polit. strany  ” Moravané ” panu ing. Pavlu Dohnalovi

 Musíte mi laskavě odpustit, vážený pane předsedo, ale nemohu jinak, než Vás upozornit rovněž na hrubé nedostatky v popisu “moravských symbolů” na Vašich stránkách. Minulé předsednictvo Vaší strany konstatovalo, že moravské symboly by měly být odsouhlaseny až teprve obyvateli Moravy volenou politickou reprezentací a na základě odborných posudků. Ale proč by se měli politici “budoucí svéprávné Moravy” řídit posudky jakýchkoliv odborníků, když je do této doby s takovou vehemencí ignorují?


Především by mě v této souvislosti zajímalo, proč Vaše politická strana označuje za moravské symboly ty, které nikdy moravské nebyly a nejsou. Co je důvodem těchto snah vaší strany o odlišování od korektního symbolu Moravy? A co je důvodem toho, že se nám na Moravě snažíte tyto své představy o symbolech vnucovat?”

Obč. družení Za Moravu, o.s poměrně úzce spolupracuje s předními odborníky v relevantních oborech, z nichž mnozí jsou současnými nebo bývalými členy expertní komise Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu ČR. Od nich především získáváme vědomosti, abychom je mohli předat Vám.

 

Veřejná správa, časopis vydávaný Ministerstvem vnitra ČR, píše o moravských barvách a vlajce!!! Po dohodě našeho o.s. s redakcí VS vznikla stránka  vespra.zamoravu.cz 

 

Tyto stránky jsou pod dohledem České vexilologické společnosti ( www.vexilologie.cz ) a předních moravských a českých historiků. Zvláštní dík tu patří zejména pánům dr. Ivanu Štarhovi a dr. Vladimíru Růžkovi, bez jejichž pomoci by tyto stránky jen těžko vznikaly. A také panu ing. Martykánovi.

Vašemu úsilí přeji upřímně zdar! 
S poděkováním za úctyhodnou osvětovou a vzdělávací činnost na úseku vexilologie
” Ing. Jaroslav Martykán,
 předseda České vexilologické společnosti, 19. červenec 2013

 

Za velkou podporu v naší osvětové činnosti jsme také velmi vděčni:

Moravský zemský archiv v Brně

 

 

moravanene05

 

 

 

 

 

 

Moravská vlajka